Założenia projektu

Zdjęcie z pierwszego spotkania z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

 

Naszym celem jest stworzenie sztuki zainspirowanej komedią Aleksandra Fredry „Zemsta”. Pod kierunkiem teatralnych twórców przygotowujemy spektakl, który ma pozwolić jednocześnie na integrację oraz indywidualny rozwój młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

Realizacja projektu ma przebiegać w sposób w jak najszerszym stopniu umożliwiający uczestnikom rozwijanie wyobraźni i własnego potencjału twórczego. Chcemy, by jego efektem było nie tylko wystawienie sztuki, ale by młodzież pracująca nad jego powstaniem uczyła się przełamywać wewnętrzne i zewnętrzne bariery. A poprzez aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia nabrała pewności siebie, odkryła nowe zdolności i pozbyła się ograniczeń. Dobra, pełna pomysłów i twórcza zabawa to najlepsza droga odkrywania swoich talentów, możliwości, potencjału.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Gminę Miejską Kraków Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronatem honorowym objął projekt Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.